Když se teď školáků zeptáte, co si přejí nejvíce, odpoví, že odčarovat školu, zrušit vyučování, zaklít paní učitelku a prodloužit prázdniny. Samá pohádková a nesplnitelná...